Publicaties

PUBLICATIES.min

Boeken

Systeemdenken in de praktijk – De kunst van het verbinden door Marijke Spanjersberg, Annet van den Hoek, Esther Veldhuijzen van Zanten en Roos van Wingerden. Uitgeverij Stili Novi, Utrecht, 2010. ISBN 9789078094234. Verkrijgbaar bij de uitgever en bij de boekhandel.

‘Mijn vriend, de vijand?roos2 Conflictoplossing in een team’ door Roos van Wingerden. In: De vraag op het antwoord – Systemische interventies voor conflicten in organisaties onder redactie van Joep Choy. Uitgeverij NISTO publicaties, Santpoort-Zuid, 2005. Verkrijgbaar bij Choy Consultants.

‘Communicatie bij conflicten’ door Roos van Wingerden. In: Sociale interactie in Nederland – Studies naar Mondelinge Interacties: lezingen van de derde en vierde Conferentie Interactie-Analytisch Onderzoek onder redactie van Ludwien Meeuwesen en Hanneke Houtkoop-Steenstra. Uitgeverij ISOR, Utrecht, 1997.

Website

www.systeemdenkenindepraktijk.nl