Werkwijze

WERKWIJZE.min

Werkwijze

Verbinding kan alleen ontstaan vanuit vertrouwen. Daarom is vertrouwen de basis van waaruit Triade Management Consulting met u werkt.

Wij ondersteunen leidinggevenden en professionals. Systeemdenken is hierbij ons belangrijkste denkkader. Eerst willen wij alle spelers en feiten leren kennen. Zo komen wij tot een systemische analyse. We benoemen de ineffectieve en effectieve patronen en richten de focus op wat wél werkt. Als u weer zelf verder kunt, is het doel bereikt.

Hierbij hebben wij aandacht voor alle parallelle processen:

Inhoudelijke processen Wat wordt onze strategie? Wat bieden we onze klanten/cliënten?
Managementprocessen Hoe sturen wij als leidinggevenden aan? Hoe doen we dit individueel en met elkaar?
Bestuurlijke processen Welke governancestructuur is wenselijk na de fusie? Vanuit welke besturingsfilosofie willen we werken?
Cultuurverandering Hoe doen we dit? Welke waarden en welk gedrag willen we in onze organisatie hanteren?

Al deze processen spelen gelijktijdig. Wij houden ze dan ook alle afzonderlijk in het oog én in relatie tot elkaar. Zodoende kan steeds op het juiste moment worden geacteerd.