Diensten

DIENSTEN.min

Diensten

Onderlinge verbindingen herstellen en creëren, dat is wat Triade Management Consulting doet. Hiertoe werken wij als adviseur, begeleider of coach met professionals op eindverantwoordelijk niveau.

Wij werken onder andere vanuit het systeemdenken. Dit is een beproefde methode om vanuit visie, overzicht en samenhang te kijken naar relaties – en de verstoringen daarin.

In het gehele traject zijn wij ‘meervoudig partijdig’. Dit garandeert dat ieder zich gezien, gehoord en gerespecteerd voelt. En het zorgt ervoor dat alle partijen gelijkwaardig aan tafel zitten. Onze hulp kan op allerlei terreinen liggen:

  • Advies en begeleiding van eindverantwoordelijke teams in verandering (fusies, reorganisaties, organisatieontwikkeling)
  • Advies en begeleiding van teams van professionals bij conflicten of complexe samenwerkingsverbanden
  • Individuele coaching
  • Evaluaties van raden van toezicht

Vanuit een systemische benadering maken wij de onderliggende patronen zichtbaar. Samen met u vormen wij die om naar een betere werksituatie, met oog voor de mensen en ruimte voor hun individuele verschillen.